Vandaag geopend van 09:30 tot 18:00

Hulp nodig? Bel ons op 070-3971173

Garantie tuinmeubels

 

Voor specifieke garantievoorwaarden over uw product verwijzen wij u naar het informatie label aan uw product.

Garantievoorwaarden:
• De garantietermijn vangt aan op het moment van aankoop.
• De originele kassabon, kopie kassabon, bankafschrift of factuur dient als garantiebewijs.
• De garantie heeft betrekking op fabricage fouten op constructie en materiaal en mechanische fouten die al bij levering aanwezig zijn.

Uitgesloten hiervan zijn schades, die door verkeerd of ondeskundig gebruik zijn ontstaan:
• Zoals abnormale belasting.
• Aantasting door agressieve stoffen en/of door langdurig blootstellen aan zee-invloeden.
• Verkeerd onderhoud.
• Reparaties door ondeskundige.
• Afdekken van vochtige meubelen.
• Onjuiste montages.
• Bij abnormale belasting van stoelen.
• Beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing/handleiding.
• Gebreken, die op normale slijtage zijn terug te voeren.
• Extreme weersomstandigheden.
• Bij kunststof verkleuring door het afdekken van de meubelen en krassen.
• Bij aluminium evt. verkleuring en krassen.
• Bij kunstriet (wicker) het losraken van de wicker draad.
• Bij hout de vergrijzing en haarscheurtjes.
• Bij staal, roest vorming van binnenuit door o.a. condens.
• Bij textiel minder dan 3 mm krimp op 1 meter, verkleuren en foutief wassen.

De garantie geldt uitsluitend bij normaal particulier, huishoudelijk gebruik (niet voor commerciële doeleinden).

Deze garantieregelingen gelden onverminderd de rechten die u als consument heeft op basis van de wet.