Vandaag geopend van 09:30 tot 18:00

Hulp nodig? Bel ons op 070-3971173

Over het assortiment: vijvers

Wat kan ik doen tegen draadalgen?

Groene draadalgen zijn zijn in feite ook waterplanten, zij het met een eenvoudige structuur. Ze kunnen echter enorm woekeren en binden daarbij grote hoeveelheden voedingsstoffen.

Oplossing:

 • Breng meer moerasplanten en waterlelies aan: bedek het wateroppervlak voor 30-40% met drijfplanten. De waterplanten absorberen de voedingsstoffen, waardoor de algen minder zullen groeien.
 • Zorg ervoor dat de totale hardheid (GH-waarde) van het water tenminste 12 °DH is.
 • Verwijder regelmatig en zoveel mogelijk de draadalgen uit de vijver.

Naarmate het plantenbestand groeit en in omvang toeneemt, zal de groei van de draadalg verminderen: de primaire groei van deze algen wordt na verloop van tijd overgenomen door de groei van de waterplanten.

Om het effect te bespoedigen, kunnen we een algbestrijdingspreparaat toe passen (All Clear of Alglets). We moeten ons dan wel realiseren dat we daarmee de algen opruimen, maar de oorzaak niet wegnemen. Wanneer na een aantal weken het algpreparaat is uitgewerkt zal, zonder de bovengenoemde maatregelen, de alggroei weer toenemen.

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven.

Kan het (druk)filter+UV-C gewoon aan blijven bij het gebruik van All-Clear?

Uw filter of UV lamp hebben geen invloed op de werking van All Clear.

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven.

Kan ik voor mijn Aqua I-Tronic een anode 05 gebruiken?

De anode voor de Aqua I-Tronic is inderdaad dezelfde als van een IT-05. Een nieuwe anode zonder oxidelaagje (groene laag) zal meer koperionen afgeven dan een gebruikte. Dit samen met het feit dat hij enige tijd minder ionen heeft afgegeven, zorgt dit voor een schokeffect. Er wordt door het proces wat zuurstof onttrokken aan het water en er wordt een zuurstofbron verwijderd: namelijk de algen. Hierdoor zal er zuurstofgebrek zijn ontstaan in uw aquarium. Als u dergelijke verschijnselen opmerkt dan is het verstandig om zo snel mogelijk een deel van het water te verversen met leidingwater om het water weer zuurstofrijk te maken. Zo’n 25% verversen om de 2 dagen (in totaal 3 keer) is een goede remedie. Als u de I-Tronic over een langere periode gebruikt en u voldoende belucht zal dit probleem niet optreden. Bij een eerste keer gebruik na lange tijd kunt u het beste ook het water verversen toepassen voor en tijdens het gebruik.

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven.

Ik heb een Clear Control 50 + UV-C. Nog heb ik zweefalg. Is stand 4 wel correct?

De standen van de Clear Control kunt u vinden in de gebruiksaanwijzing. Stand 4 is de normale filterstand. Ongeacht het filter zou groen water (zweefalgen) helder moeten worden met een UV-C filter. Alleen als de vijver oud is met veel organisch materiaal op de bodem en een verzuurd milieu zal dit niet lukken. Wel moet de UV-C lamp elk jaar worden vernieuwd.

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven.
 

Ik heb een Velda Cross-Flow Biofill. Kan een pomp van 4500 liter per uur ook nog?

Uw pomp van 4500 l/uur is weliswaar iets zwaarder, maar afhankelijk van de omstandigheden is hij goed bruikbaar. Velda houdt een maximale capaciteit aan zodat er niet teveel druk opgebouwd wordt in het filter en het filter niet gaat lekken. Daarom gelden de volgende voorwaarden:

 • Het water moet “vrij” uit het filter kunnen, de afvoer mag niet naar een kleinere diameter worden gereduceerd en het water mag niet opgevoerd (omhoog) gepomt worden.
 • De netto pompcapaciteit is afhankelijk van de lengte en de hoogte van de pomp tot het filter. Als het water een flinke afstand en hoogte moet overbruggen zal de netto capaciteit een stuk minder zijn
 • Als de pomp een te grote capaciteit heeft kunt u dit reduceren door een T-stuk te plaatsen waarmee u een deel van het water direct weer in de vijver laat lopen. De hoeveelheid water is te regelen met de uitstroomdiameter van deze afsplitsing.

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven.

Ik heb een Cross-Flow Biofill. Het deksel sluit niet goed en lekt, wat moet ik doen?

Het lekken heeft bij het Cross-Flow Biofill bijna altijd te maken met het opbouwen van druk of een grotere hoeveelheid water dan het filter verwerken kan. Omdat het geen drukfilter is moet dat dus voorkomen worden. Een aantal punten om te checken waarom uw Cross-Flow Biofill lekt:

 • Kijk na of het filtermateriaal verstopt of vervuild is. Vooral als de vijver behoorlijk groen is/was zal het filtermateriaal snel vervuild raken en moet het schoon gespoeld worden. Dit moet regelmatig herhaald worden totdat de vijver schoon is.
 • Kijk of de tussenschotten goed geplaatst zijn met doorstroomopeningen op de juiste plaats en de inkepingen aan de bovenkant; u kunt deze inkepingen eventueel groter maken.
 • De filtermaterialen moeten geplaatst zijn volgens de gebruiksaanwijzing: het grove filtermateriaal (Japanse matten) moet in de 2e kamer zitten.
 • De uitgang van het filter moet 50 mm zijn en mag niet gereduceerd worden. Ook mag het water na de uitgang niet opgevoerd worden (omhoog gaan) het filter krijgt dan te veel tegendruk.
 • Probeer de filtermaterialen er één voor één uit te halen om te kijken of het filter dan nog lekt.
 • In theorie kan het Cross-Flow Biofill zonder deksel werken (om te testen) zonder dat hij overstroomt, mits het filter niet verstopt is. Stroomt het over, dan moet u de hoeveelheid water reduceren die door de pomp aangevoerd wordt.
 • De maximale doorstroomcapaciteit van het Cross-Flow Biofill is 5000 l/uur. Als de netto opbrengst van de pomp meer is dan 5000 l/uur kan het filter dit niet verwerken en gaat hij lekken. U kunt de netto opbrengst van de pomp reduceren door een T-stuk in de slang te plaatsen en een deel van het water direct weer in de vijver weg te laten “lekken”. Ook de afstand van de pomp tot het filter en vooral het hoogteverschil tussen de pomp en het filter hebben invloed op de netto opbrengst van de pomp. Hoe groter deze zijn, des te lager is de opbrengst van de pomp.
 • Kijk of de ring in de rand van het deksel goed geplaatst is. Deze ring kan echter weinig waterdruk aan.
 • Als het Cross-Flow Biofill hoger staat dan het waterniveau is de kans op lekken minder

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven

Ik heb een Cross-Flow Biofill gekocht.Welke pomp heb ik nodig? Mijn vijver is 4x4 m en 1 m diep.

Voor uw vijver in combinatie met het Cross-Flow Biofill bevelen wij de High-Stream pompen aan. Deze hebben een laag energieverbruik en een lange levensduur.

Voor uw vijver is de High-Stream 6000 geschikt.

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven 

Wij hebben een Cross-Flow Biofill + UV-C gekocht omdat wij veel last hebben van algen. Het lukt maar niet om helder water te krijgen. Doen wij iets niet goed?

De Cross-Flow Biofill met een ingebouwde UV-Unit is een uitstekende keuze om uw vijver (tot 10.000 liter) helder en schoon te maken. Het filter haalt het vuil en (organisch) afval uit de vijver en de UV-C unit dood de zweefalgen (groen water). Het is echter geen wondermiddel en er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Allereerst moet de waterkwaliteit in orde zijn, omdat bijvoorbeeld een verzuurd milieu zeer moeilijk algenvrij te krijgen is. De waterkwaliteit kunt u meten met een Testset. Verder moet er een bepaald biologisch evenwicht en goede plantengroei in de vijver aanwezig zijn. Voor een biologisch evenwicht en goede plantengroei moet het microleven in uw vijver in orde zijn. Dit kunt u bereiken door een laag Vijversubstraat van minimaal 3 cm op de bodem aan te brengen, zodat zich een goede bacteriecultuur kan vormen. U kunt eventueel Bacterial gebruiken voor de snelle vorming van een bacteriecultuur. Met een goede waterkwaliteit en microleven in de vijver zou uw vijver helder moeten zijn met deze filterinstallatie. U kunt de volgende punten nalopen om het algen probleem op te lossen:

 • Capaciteit van de pomp: Meet bij de uitstroom bij de waterval de doorstroom is van het water in liters per uur (l/hr) Dit is de netto capaciteit die uw pomp overhoud na het opvoeren van het water, filter, andere apparaten en overbruggen van de lengte van de slangen. U kunt dit doen door het water één minuut op te vangen in emmers en de hoeveelheid te vermenigvuldigen met 60.
 • UV-C Unit: Controleer of de lamp werkt door kort het schakelaartje in de schroefkap in te drukken. Draai hiervoor de unit uit de behuizing, sluit hem aan op de stroom en druk het schakelaartje even in. De lamp dient na elk seizoen vervangen te worden.
 • Cross-Flow filter: Maak het filter regelmatig schoon, vooral met een groene vijver zal het filter snel vuil worden en moet hij regelmatig schoongemaakt worden tot de vijver schoon is. De filtermaterialen Kool en Schuim minimaal 1 keer per seizoen vernieuwen. Voor een goede werking moet de hele vijverinhoud in 2 à 3 uur het filter passeren. Voor een vijver van 6000 l is dus een doorstroom van 2000 l/hr nodig.
 • Het systeem moet continu draaien. Dit is vooral van belang voor de UV-C Unit en de bacteriecultuur in het filter die na een uur of 4 stilstand afsterft.
 • Draad en slijmalgen: Deze algen worden niet verwijderd door de UV-C unit. U kan hiertegen een I-Tronic/T-Flow in het systeem opnemen.

Wij zijn ervan overtuigd dat in bovenstaande punten de oplossing voor uw probleem te vinden is. Veel succes en vijverplezier!

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven.

Het deksel van mijn Cross-Flow Biofill gaat bol staan. Hoe kan dat?

Omdat Cross-Flow Biofill géén drukfilter is, moet u voorkomen dat er te veel druk op komt te staan door bijvoorbeeld verstopping van het filter. Het water kan dan niet voldoende doorstromen, waardoor het deksel bol gaat staan. Regelmatig spoelen van het filtermateriaal zal dit euvel verhelpen. U kunt eventueel een nieuw deksel bestellen bij ons (art. nr. 126424).

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven.

Ik hoorde dat een UV-lamp niet gelijk op volle sterkte brandt. Klopt dat?

Pas na een week of twee is de opbrengst van een PL UV-C lamp optimaal. Dit is een normaal proces voor dit type lamp.

Mijn waterplanten groeien slecht?

Om een duidelijk antwoord te kunnen geven, is het nodig dat u aangeeft om welke planten het gaat. De oorzaken van slecht functionerende zuurstofplanten zijn weer anders dan van waterlelies of moerasplanten.

Als u weet om welke plantensoort het gaat kunt u contact met ons opnemen.

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven.

Mijn vijver is groen. Wat kan ik hieraan doen?

De groene kleur van het water wordt veroorzaakt door een minuscuul zweefalgje, dat zich razendsnel vermenigvuldigt. Zweefalg ontstaat wanneer er, door een te beperkte hoeveelheid groeiende vijverplanten, voedingoverschot in het water aanwezig is.

De oplossing van dit probleem omvat een aantal maatregelen:

 • Breng, indien nog niet aanwezig, een laag Vijversubstraat aan. Voeg gelijktijdig Bacterial (nitrificerende bacteriecultures) toe.
 • Breng meer vijverplanten aan. Goede soorten in dit stadium zijn: drijfplanten zoals watergentiaan, kikkerbeet, Azolla, eendenkroos of waterlelies.
 • Zorg ervoor dat de gezamenlijke waterhardheid (GH-waarde) voldoende hoog is. Deze dient tenminste 8 °DH te zijn. Bij lagere waarden GH-plus gebruiken.

Wanneer deze maatregelen worden toegepast, zal na verloop van tijd het milieu stabiliseren en de zweefalg verdwijnen. Nadat het water helder is geworden kunnen zuurstofplanten worden aangebracht. Goede soorten zijn: waterpest, hoornblad en fonteinkruid.

Indien u op zeer korte termijn het water helder wilt hebben, kan, nadat u bovengenoemde maatregelen heeft genomen, Crystal Clear worden gebruikt. Crystal Clear is een milieuvriendelijk product, dat vuil- en algdeeltjes doet neerslaan op de bodem en het water helder achterlaat.

Ook een uitstekende mogelijkheid om het milieu te verbeteren en daarmee het water helder te maken, is het installeren van de Cross-Flow Biofill. Bij gebruik hiervan garandeert Velda binnen drie maanden een heldere vijver.

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven.

Hoe bereken je de hoeveelheid vijverfolie die ik moet aanschaffen?

De eenvoudigste methode is om een tekening van de vijver te maken, dan met een meetlint de vijver op te meten en vervolgens 20 cm extra ruimte aan te houden voor de randafwerking. Verwerk de zo verkregen maten in de tekening. Vervolgens kan de folieleverancier voor u berekenen wat u nodig heeft.

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven.

Kan overdosering van Bio-Oxydator schadelijk zijn?

Bio-Oxydator bevat een water verhardend middel (o.a. kalk) om de hardheid van het water op de bodem iets te verhogen en een bacteriecultuur voor afbraak van organisch afval op de bodem. Dit product is zelfs bij overdosering niet schadelijk voor vissen.

Wij adviseren u om te kijken of er kenmerken van een ziekte op de vis te zien zijn, zoals een beschadigde slijmhuid, vlekken of gaten in de huid. Als dit het geval is kunt u maatregelen nemen voor uw overige vissen. Ook is het aan te bevelen om de waterkwaliteit te (laten) meten met een testset. Als het water bijvoorbeeld ernstig verzuurd is kan dit ten koste gaan van de gezondheid van uw vissen. Ook opgeloste stoffen zoals bijvoorbeeld nitraten kunnen de gezondheid van de vissen aantasten. Een deel van het water verversen met leidingwater is vaak een goede remedie om opgeloste stoffen die een negatieve invloed hebben in het water te verminderen. 25% van het water verversen en dit om de 2 dagen herhalen (in totaal 3x) is een goede strategie.

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven.

Moet de Clear Control 25 met UV-C Unit altijd aan staan?

In het filter vormt zich een bacteriecultuur die het water schoon houdt, terwijl de UV-C lamp de algen doodt. De bacteriën sterven af als het filter een paar uur uit staat en moeten zich dan opnieuw vormen als hij weer in werking is. Het is dus beter het filter dag en nacht door te laten stromen. ‘s Winters het filter opbergen omdat het anders kapot kan vriezen.

Wat is koolzuur precies en waarom is het belangrijk?

Kooldioxide (CO2, in de volksmond ook wel koolzuur genoemd) is van groot belang voor de groei van waterplanten.

Als er voldoende CO2 in vrije vorm beschikbaar is voor waterplanten, kunnen ze goed groeien, waardoor onder invloed van licht organische bestanddelen worden omgezet en zuurstof vrijkomt. Dit is het assimilatieproces. Het CO2-gehalte is gedurende een etmaal overigens niet constant. Het fluctueert onder invloed van dag en nacht (assimilatieproces).

Onderwaterplanten nemen met behulp van licht CO2 op en geven zuurstof af. Het CO2-gehalte vermindert daarom naarmate de dag vordert. 's Nachts is het proces omgekeerd; de planten nemen zuurstof op (zij het beperkt) en geven CO2 af (zij het beperkt).

Micro-organismen, de grootste producenten van CO2, produceren zowel overdag als 's nachts. Dat betekent dat het CO2 zich 's nachts zal ophopen en in de namiddag beduidend zal afnemen. Dit proces doet zich overigens alleen voor in goed functionerende waterpartijen, dat wil zeggen, wanneer er sprake is van een groeiend bestand onderwaterplanten en voldoende activiteit van de micro-organismen.

Met de pH-waarde kunnen we dit proces controleren. Als de pH-waarde 's morgens vroeg relatief laag is (pH 7-8) en 's avonds relatief hoog (pH 8-9) dan functioneert het vijvermilieu goed. De planten zullen goed groeien en het water zal helder zijn. Wanneer de pH echter 's morgens en 's avonds even hoog is (pH 9 of hoger), is er sprake van stagnatie: de onderwaterplanten groeien niet en het beeld is een vijver vol algen.

Na het groeiseizoen zal de pH-waarde dalen. De groei van waterplanten (en algen) stagneert. Zij nemen dus geen CO2 meer op. Het CO2-gehalte in de vijver zal daardoor langzaam toenemen.

Indien de GH-waarde (zie hoofdstuk GH) hoog genoeg is, kan het teveel aan CO2 zich binden tot karbonaat en zal het water niet verzuren. De pH-waarde komt niet onder de pH 7.
Is de GH-waarde echter te laag, dan is er onvoldoende calcium aanwezig om het overtollige CO2 te binden. Het water verzuurt en er treedt zuurstof gebrek op. De pH-waarde daalt in dit geval naar waarden beneden de pH 6.

Met een eenvoudige PH-testset kan de pH-waarde heel precies worden bepaald.

Met dank aan Verlda - laat uw vijver leven.

Ik heb een vijver van 12.000 liter. De vijver bestaat uit een grote vijver en een klein hoger gelegen deel. Welk filter moet ik nemen?

Gezien de situatie (hoogteverschillen) is een Clear Control drukfilter een goede keus. Een UV-C filter zorgt ervoor dat ongeacht de waterkwaliteit het water altijd helder is. Tevens adviseer ik u om bij ons te informeren naar de juiste pomp.

Is Fountain Clear schadelijk voor dieren?

De werkzame stoffen van Fountain Clear zijn bij een juiste dosering zeer laag geconcentreerd en daarmee niet schadelijk voor dieren.

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven.
 

Mijn vijver is erg troebel ondanks een Cross-Flow filter met UV-C lamp van 18 Watt. Wat moet ik doen?

Groen troebel water betekent dat u last heeft van zweefalgen. De directe oplossing hiervoor is het UV-C filter. Een UV-C filter van 18 Watt zou voldoende moeten zijn om een vijver tot 20.000 liter helder te houden. Voor een goed resultaat dient dit filter wel voldoende door te stromen en continu in werking te zijn.

Met dank aan Velda - laat uw vijver leven